Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Työtapaturmat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ttap/
Aihealue: Työmarkkinat
Sivuavat aihealueet: Terveys
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Työtapaturmatilastoon tilastoidaan vuosittain palkansaajille ja maatalousyrittäjille sattuneet työtapaturmat. Tilasto sisältää myös tietoa muille yrittäjille sattuneista työtapaturmista sekä palkansaajille sattuneista työmatkatapaturmista. Työtapaturmatilaston aineisto syntyy vakuutustoiminnan sivutuotteena, jolloin tilastoon tulevat mukaan kaikki ne työssä sattuneet vahingot, joista vakuutuslaitokset ovat maksaneet korvauksia. Katkaisukohtana käytetään tilastovuoden jälkeen tulevan vuoden viimeistä päivää. Tilastossa keskitytään ensisijaisesti vähintään 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneisiin työtapaturmiin. Rajaus on sama kuin Eurostatin työtapaturmatilastossaan käyttämä. Aiemmin Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa on käytetty rajauksena vähintään 3 päivän työkyvyttömyyttä.

Tietosisältö

Palkansaajien työpaikkatapaturmat ja työmatkatapaturmat ja maatalousyrittäjien työtapaturmat. Tilasto sisältää tietoja myös muiden yrittäjien työtapaturmista. Perusaineisto on salassa pidettävä.

Käytetyt luokitukset

Palkansaajien työtapaturmien luokitukset demografisten tietojen lisäksi: ammatti, toimiala, työpiste, työtehtävä, työsuoritus, poikkeama, vahingoittumistapa, vahingoittumistapaan liittyvä välitön aiheuttaja, vamman laatu, vahingoittunut ruumiinosa, työkyvyttömyyden kesto ja koulutus. Maatalousyrittäjien työtapaturmien luokituksia: työvaihe, työtehtävä, työsuoritus, poikkeama, vahingoittumistapa, vahingoittumistapaan liittyvä välitön aiheuttaja, vamman laatu, vahingoittunut ruumiinosa ja työkyvyttömyysaika.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilastokeskus saa tiedot tapaturmavakuutuslaitoksista (Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto (TVL), Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela)).

Päivitystiheys

Vuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Keskeiset tilastotiedot julkaistaan verkossa toukokuussa, vajaan puolentoista vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä. Laajempi tilastojulkaisu ilmestyy puoli vuotta verkkojulkaisun jälkeen.

Aikasarja

Työtapaturmatilastoa on tehty jo vuodesta 1898 alkaen. Vuodesta 1976 alkaen tiedonkeruutapa on säilynyt periaatteessa muuttumattomana. Vuodesta 1995 palkansaajien työtapaturmista on voitu erottaa yrittäjille sattuneet työtapaturmat. Tilastovuodesta 2005 tilastossa on käytetty tilastointiperusteena Eurostatin käyttämää, vähintään neljän päivän työkyvyttömyyttä. Palkansaajien työtapaturmien osalta aikasarja on korjattu taaksepäin uuden rajauksen mukaiseksi vuoteen 1996.

Asiasanat

ammatit, tapaturmat, toimialat, työolot, työtapaturmat, työterveys, työturvallisuus, väkivalta

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ttap/yht.html


Päivitetty 29.03.2017