Vapaa-ajankalastus

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/vakala/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Vapaa-ajankalastus -tilastossa esitetään Suomessa vapaa-ajankalastusta harjoittaneiden kalastajien määrä, kalastukseen käytetty aika sekä saalis lajeittain, alueittain ja pyydyksittäin.

Asiasanat

vapaa-ajankalastus, virkistyskalastus, urheilukalastus, kotitarvekalastus, kalastus, kalastajat, saaliit, ravustus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/vakala/yht.html


Päivitetty 13.09.2016