Föräldradagpenning

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/vanpra/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

De som är bosatta i Finland är försäkrade enligt sjukförsäkringslagen. Med stöd av lagen har de under vissa förutsättningar rätt till föräldradagpenning som ersättning för det inkomstbortfall som orsakas av graviditet och vård av barn.

Nyckelord

socialskydd, föräldrapenning, moderskapspenning, faderskapspenning, föräldraskap

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/vanpra/yht_sv.html


Senast uppdaterad 07.06.2021