Fritidsdeltagande

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/vpa/index_sv.html
Ämnesområdet: Levnadsförhållanden
Tangerande ämnesområde: Kultur och massmedier
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Fritidsundersökningen är en enkätundersökning som utreder befolkningens fritidsintressen och samhällsengagemang, utvecklingen av dessa och deltagandet av olika befolkningsgrupper. Undersökningen ger dessutom information om bl.a. förhållandet mellan arbete och fritid, sociala relationer och betydelsen av olika livsmiljöer. Fritidsundersökningen har gjorts åren 1977, 1981, 1991 och 2002.

Uppgifterna för fritidsundersökningen samlas in med en webb- och pappersblankett som svarspersonen själv fyller i samt genom besöksintervjuer från september 2017 till januari 2018.

Uppgiftsinnehåll

Klassificeringar

Ålder, kön, livsfas, klassificering av socioekonomisk ställning, utbildningsnivå, kommunens storlek, kommungrupp, storområde (huvudstadsregion, övriga Nyland, Södra Finland, Östra Finland, Mellersta Finland, Norra Finland), län.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna från 15–74-åringarna samlas in genom en kombinerad webb- och postenkät. För 10–14-åringarna och de som fyll 75 år används en besöksintervju.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

I genomsnitt 10 år.

Färdigställs eller offentliggörs

Tidsserie

1977, 1981, 1991, 2002.

Nyckelord

amatörteatrar, bildkonst, böcker, dagstidningar, dans, datateknik, datorer, deltagande, filmer, fritid, frivilligt arbete, handarbeten, hemarbete, hobbyer, internet, onserter, konst, konstintressen, kultur, kulturdeltagande, kulturevenemang, kulturföreningar, kulturintressen, kulturturism, körer, levnadssätt, ljudinspelningar, läsning, masskommunikation, motion, museer, musik, opera, radio, sociala relationer, socioekonomisk ställning, studier, teater, television, tidsanvändning, video

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/vpa/yht_sv.html


Senast uppdaterad 04.09.2018