Vattenbruk

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/vvilj/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Produktionen av livsmedelsfisk och yngel per art och per område, antalet fiskodlingsanstalter och företag med naturfoderdammar och värdet av produktionen av livsmedelsfisk.

Nyckelord

vattenbruk, fiskodling, fisk yngel, fiskodlingsanstalt, fiskplantering, regnbåge

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/vvilj/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021