Miljöskyddsutgifter

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ympsm/index_sv.html
Ämnesområdet: Miljö och naturresurser
Tangerande ämnesområde: Energi
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över miljöskyddsutgifter beskriver de utgifter som miljöskyddet medför för industrin, ser-vicenäringarna och hushållen samt för staten och kommunerna. I statistiken presenteras storleken på investeringarna i miljöskydd samt på verksamhetsutgifterna för miljöskydd efter näringsgren och an-vändningsändamål (miljösegmentsvis).

Uppgiftsinnehåll

Investeringar i miljöskydd och deras andel av alla fasta investeringar, drifts- och underhållsutgifter, förvaltnings- och forskningsutgifter för miljöskydd samt ersättningar. Investeringar och driftsutgifter fördelade på luft, vatten, avfall och mark samt annat miljöskydd. Uppgifterna efter näringsgren är of-fentliga.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen TOL 2008, Klassificeringen av miljöskyddsåtgärder och -kostnader CEPA.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Urvalsenkät riktad direkt till företagens arbetsställen, omkring 2 000 arbetsställen. Statens boksluts-material, statistiken över kommunernas ekonomi och verksamhet samt specialrapporter.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen

Färdigställs eller offentliggörs

Första offentliggörande av statistiken över miljöskyddsutgifter planerat till 26.10.2017. Tidsgräns för EU-rapporteringen är 31.12.2017, T+24.

Tidsserie

Industrins miljöskyddsutgifter fr.o.m. 1992, miljöskyddsutgifter inom den offentliga sektorn fr.o.m. 1994.

Nyckelord

avfallshantering, investeringar, luftvård, miljöskydd, miljöskyddsinvesteringar, miljöskyddsutgifter, offentlig sektor, offentlig ekonomi, offentliga utgifter, utgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ympsm/yht_sv.html


Senast uppdaterad 05.10.2018