Tilläggsuppgifter

Informationstjänst

Telefon: 029 551 2220, vardagar kl. 8.00–16.00

E-post: info@stat.fi

På sidorna i avsnittet Information om statistik finns mer detaljerad kontaktinformation om sakhelheterna.