Teollisuuden liikevaihtokuvaajassa otettu käyttöön päivitetyt toimialat

Teollisuuden liikevaihtokuvaajassa on otettu helmikuussa 2023 tehdyn julkistuksen yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2021-2022 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan.

Teollisuuden liikevaihtokuvaajan tiedot tarkentuvat myöhemmissä julkistuksissa yli vuoden ajan. Tärkeimpiä syitä tietojen tarkentumiseen ovat julkaisuhetkellä puuttuneita lähdetietoja koskeneiden estimaattien korvaaminen todellisilla lähdetiedoilla, muu tietojen täydentyminen tai korjaaminen takautuvasti sekä painorakenteen päivitykset.

Helmikuussa 2023 julkaistujen tietojen yhteydessä tiedot ovat täydentyneet ja korjaantuneet tavanomaista enemmän vuoden 2022 tietojen osalta. Tämä näkyy tilastotiedon muuttumisena useilla kuukausilla koko teollisuudessa (BCD) ja erityisesti sähkö- ja elektroniikkateollisuuden (26-27) toimialalla.

Lisätietoja

Jussi Haavisto
yliaktuaari
029 551 3341

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.