Maarakennuskustannusindeksi on uudistettu

Maarakennuskustannusindeksi on uudistettu 23.2.2023, ja uusi perusvuosi on 2020. Uudeksi erillisindeksiksi lisättiin tässä yhteydessä radan perusparantaminen. Nimikkeenä käytetään jatkossa kunnossapitoa ylläpidon sijaan. Bitumi-indeksi 2020=100 on uudistettu laajentamalla havaintomäärää uusilla tiedonantajilla tammikuusta 2020 lähtien.

Uudistuksessa indeksin rakenne säilyi ennallaan, mutta osaindeksien väliset painosuhteet muuttuivat hieman. Pohja- ja betonirakenteiden painot pienenivät molemmat prosenttiyksiköllä ja kunnallisteknisten järjestelmien paino nousi kahdella prosenttiyksiköllä.

Osa- ja erillisindeksien sisäiset painojakaumat korjattiin vastaamaan vuoden 2020 tasoa. Indeksin painorakenteet on laskettu käyttäen tyyppiurakoita ja osin hyödyntämällä yritysten ilmoittamia kustannusjakaumia. Perusvuosien 2015=100, 2010=100, 2005=100, 2000=100 ja 1990=100 indeksejä jatketaan ketjuttamalla.

Maarakennuskustannusindeksin uusi painorakenne sekä menetelmäseloste löytyvät tilaston dokumentaatiosta.

Lisätietoja

Aaro Laakkonen
yliaktuaari
029 551 3868

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.