Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilaston tilastoyksiköiden joukko muuttuu

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilaston tilastoyksiköiden joukko laajenee tilastovuodesta 2021 alkaen. Tilastoyksiköiden rajauksesta on poistettu toiminta-aikaa sekä yritysten kokoa koskeneet rajoitukset. Aiemmin tilastoon otettiin mukaan vain vähintään puoli vuotta tilastovuonna toimineet yritykset, joiden liikevaihto, henkilöstömäärä, investoinnit tai tase ylittivät tilastorajan.

Jatkossa tilastoon otetaan mukaan kaikki markkinaehtoiset yritykset, joilla on tilastovuonna ollut liikevaihtoa, henkilöstömäärää, liiketoiminnan muita tuottoja, investointeja tai tasetta. Uusien tilastoyksiköiden vaikutus muihin muuttujiin kuin yritysten lukumäärään on pääosin hyvin pieni. Tilastoyksiköiden laajennus on tehty osana uuden EU:n yritystilastoasetukseen (EBS) käyttöönottoa. Tilastoinnin uudistamiseen on saatu EU:n grant-rahoitusta vuosina 2020-2022.

Muutoksen yhteydessä StatFin-tietokantataulukot on tehty uudelleen. Vanhoilla tilastoyksiköillä tehdyt tietokantataulukot löytyvät StatFin-tietokannan arkistosta.

Uudistuksen myötä ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa tilaston laadinnassa käytettyjen yritysten lukumäärä laajenee vain vähän verrattuna kaikkien Suomessa sijaitsevien yritysten lukumäärään. Vuoden 2021 ulkomaisten yritysten Suomessa lukumäärä kasvaa 4 751 yritykseen, eli 5,7 % verrattuna aiempaan tilastoyksiköiden joukkoon. Muihin muuttujiin uusilla tilastoyksiköillä ei ole juuri lainkaan vaikututusta. Liikevaihto kasvaa 0,07 % ja henkilöstön lukumäärä 0,04 %.

Uusia ja arkistoituvia tietokantataulukoita

Tilasto: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa
Muutospäivä: 3.3.2023

uusi taulukko, tunnus ja nimi

korvaa arkistoon siirrettävän taulukon

13wp Ulkomaiset tytäryhtiöt maittain

13vj -- Ulkomaiset tytäryhtiöt maittain, 2021

13wr - Ulkomaiset tytäryhtiöt toimialoittain

12nc -- Ulkomaiset yritykset toimialoittain, 2007-2021

13ws - Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa

12nd -- Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa, 2004-2021

Uusissa taulukoissa on ruotsin- ja englanninkieliset käännökset. Arkistoitavat taulukot ovat käytettävissä StatFinin arkistokannassa.

Lisätietoja

Anna-Maija Laakko
yliaktuaari
029 551 3640

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.