Korjauksia ja muutoksia kansantalouden tuottavuusmittarit -tilaston tietokantataulukoissa

Tilasto: kansantalouden tuottavuusmittarit

Korjauspäivä: 29.6.2023 (klo 8:00)

Kuvaus korjauksesta

Kansantalouden tuottavuusmittarien pääomapanoksen ja kirjaintoimialoittaisten tietojen laskennoissa on ollut virhe, minkä vuoksi koko aikasarjaa on päivitetty. Virheellisiä tietoja on ollut tietokantataulukoissa vuoden 2021 lokakuusta asti, jolloin tietokantataulukot uudistettiin.

Katso kaikki tilaston tietokantataulukot StatFin-tietokannassa.

Pääomapanoksen laskennan virheiden korjaus

Pääomapanoksen laskenta on sisältänyt virheen, joka on vaikuttanut tuotoslähestymistavalla laskettuihin tietokantataulukoihin. 138z -- Tuotoksen muutoksen osatekijät -taulukossa on ollut virheellisesti laskettu pääomapanoksen kontribuutio tuotoksen muutokseen, ja koska kokonaistuottavuuden kontribuutio tuotoksen muutokseen on laskettu residuaalina muista kontribuutioista, on sekin revisoitunut tietoja korjattaessa.

Vastaavasti 138x -- Työn tuottavuuden (tuotos/työtunti) muutoksen osatekijät -taulukossa on ollut virhe laskettaessa pääomaintensiteetin kontribuutiota työn tuottavuuteen (tuotos), mikä on heijastunut vastaavasti kokonaistuottavuuden kontribuutioon työn tuottavuuteen, joka lasketaan residuaalina muista kontribuutioista. Korjauksella ei ole vaikutusta tuotoksen tai tuottavuuden kokonaistasoihin.

Seuraavat tietokantataulukot on päivitetty 29.6.2023:

Kirjaintoimialoittaiset tiedot

Kirjaintoimialoittaisten tietojen laskenta on sisältänyt virheen käytetyissä toimialapainoissa, minkä vuoksi kirjaintoimialojen tuottavuuskehitys on näyttäytynyt todellisuutta vaimeampana. Korjauksella ei ole vaikutusta numerotason toimialojen tietoihin eikä koko talouden tason tietoihin.

Seuraavat tietokantataulukot on päivitetty 29.6.2023:

Muutoksia tietokantataulukoissa

Tietokantataulukkoon 139a -- Työpanos, pääomapanos ja niiden kontribuutiopainot on lisätty sarake, josta löytyvät tiedot kokonaistalouden tasolla toimialoittaisten tietojen lisäksi. Näin esimerkiksi tuottavuuslaskelmien työtuntien muutos löytyy nyt koko talouden tasolla. Lisäksi tietokantataulukkoon on lisätty muuttujat tuotos ja välituotekäyttö.

Vastaisuudessa 138z -- Tuotoksen muutoksen osatekijät ja 138x -- Työn tuottavuuden (tuotos/työtunti) muutoksen osatekijät -tietokantataulukoissa esitetään vain numerotoimialatason tietoja, ja kirjaintoimiala ja koko talouden taso ovat tyhjät. Näiden luokittelutasojen kohdalla suositeltavaa on käyttää tietokantataulukkoa 138y -- Arvonlisäyksen muutoksen osatekijät tai 138w -- Työn tuottavuuden (arvonlisäys/työtunti) muutoksen osatekijät.

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.