Julkisten menojen hintaindeksi -tilastoa uudistettu: Laskentaa muutettu hyvinvointialueiden perustamisen vuoksi

Tilasto: julkisten menojen hintaindeksi

Muutospäivä: 16.6.2023

Tietoa muutoksesta

Sosiaali- ja terveyshuollon ja pelastustoimen järjestäminen on siirtynyt pois kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023 lähtien. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, joka järjestää itse hyvinvointipalvelut.

Nämä muutokset huomioidaan julkisten menojen hintaindeksin laskennassa. Kuntien peruspalvelujen hintaindeksistä (KUPHI) ja kuntatalouden osaindekseistä on poistettu 1/2023 lähtien Sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen menot myös Helsingin osalta. Tilastokeskus julkaisee kuntien peruspalveluiden hintaindeksistä ja kuntatalouden indekseistä SOTEPA-menoista puhdistetut indeksit.

Julkisten menojen hintaindeksissä valtiontalouden siirtomenojen muutos huomioidaan nimimuutoksena menolajikohdassa 2.1 Siirtomenot kunnille ja kuntayhtymille sekä hyvinvointialueille. Näiden siirtomenojen hintaseurannassa käytettäviä hintamittareita on päivitetty muutoksen johdosta.
Lisätietoja

Pentti Wanhatalo
yliaktuaari
029 551 2685

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.