Publiceringskalendern i JSON-format

Med hjälp av filöverföringsformatet JSON kan du föra över uppgifterna i Statistikcentralens publiceringskalender till din egen webbapplikation. Du kan söka uppgifter om Statistikcentralens utgivna och kommande publikationer fr.o.m. år 2012. Genom att använda JSON kan du på din egen webbtjänst producera en lista över statistik och publikationer som intresserar dig.

Fältets namn Fältets innehåll
juka_json.json Här
date Publiceringsdatum i formatet år-månad-dag
date_fi Publiceringsdatum i formatet år.månad.dag
name Publikationens titel
lang Publikationens språk (fi, sv, en)
class Publikationens typ
topic Publikationens ämnesområde (förkortat)
stat Statistikgren, till vilken publikationen hör (förkortat)
  JSON på finska
  JSON på svenska
  JSON på engelska
jakelutavat Publikationsformat (html, pdf)
title Sammandrag av innehållet i publikationen
pdf_link Länk till publikationen i pdf-format
addr Länk till publikationen i html-format

Tekniskt stöd: tietokannat@stat.fi