Kommunbaserade statistikområden

Kommunbaserade statistikområden är kommuner, ekonomiska regioner, landskap, storområden, regionförvaltningsverk (RFV), närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM), välfärdsområden, valkretsar och pendlingsområden. De kommunbaserade statistikområdena motsvarar de regionala indelningar som används i statistik för det aktuella statistikåret.

En mer detaljerad beskrivning av materialet finns i Paikkatietohakemisto.

Kartvy

Kartvy som tagits ur Paikkatietoikkuna (geodatafönstret) med alla Kommunbaserade statistikområden. Som standard syns initialt bara kommunerna. Övriga områdesindelningar får du fram i kartlagermenyn.

 

Anvisning för användning av kartor

Kartnivåerna visas då du klickar på kartnivå logo uppe.
Flytta på kartan i önskad riktning genom att dra den.
Zooma in/ut tills du når önskad skalnivå genom att klicka på tecknen (+) och (–).
Objekt på kartan innehåller ofta tilläggsuppgifter. Genom att klicka på ett objekt kan du se uppgifterna.
Återställ kartan till den tidigare kartvyn genom att klicka på höger musknapp och uppdatera-funktionen.

Adresser till gränssnittstjänster

Via dessa adresser får du tillgång till gränssnittstjänsterna i geodataprogrammet:

 

Nationella material:     

  • WMS-tjänster: https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms
  • WFS-tjänster: https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

INSPIRE-material:

  • WMS-tjänster: https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms 
  • OGC API - Features-tjänster: https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su