Kommunbaserade statistikområden

Kommunbaserade statistikområden är kommuner, ekonomiska regioner, pendlingsområden, landskap, valkretsar, storområden, regionförvaltningsverk (RFV) och närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM). De kommunbaserade statistikområdena motsvarar de regionala indelningar som används i statistik för det aktuella statistikåret. Valkretsarna uppdateras bara under valår.

 

Kartvy
Kartvy som tagits ur Paikkatietoikkuna med Kommunbaserade statistikområden:

Anvisning för användning av kartor
Kartnivåerna visas då du klickar på kartnivå logo uppe.
Flytta på kartan i önskad riktning genom att dra den.
Zooma in/ut tills du når önskad skalnivå genom att klicka på tecknen (+) och (–).
Objekt på kartan innehåller ofta tilläggsuppgifter. Genom att klicka på ett objekt kan du se uppgifterna.
Återställ kartan till den tidigare kartvyn genom att klicka på höger musknapp och uppdatera-funktionen.

Adresser för användning av GIS-programvaror

WMS-tjänster

Länk till alla statistikområden:
https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms

WFS-tjänster

Länk till alla statistikområden:
https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs