Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto

Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää seuraavat paikkatietoaineistot:

  • Tilastoaineisto yhdistettynä postinumeroalueittaiseen kartta-aineistoon
  • Postinumeroalueittainen kartta-aineisto
  • Merialueille ulottuva postinumeroalueittainen kartta-aineisto

Tilastoaineisto soveltuu erilaisten alueellisten analyysien tekemiseen. Se sisältää tietoja asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta.

Kartta-aineistosta on kaksi eri versiota: karttavisualisointia varten rantaviivalla leikattu versio sekä merialueille ulottuva, lähinnä tilastotuotantoa varten tuotettu, versio. Kartta-aineistot sisältävät postinumeroalueiden pinta-alat sekä postinumeroalueille määritellyt kuntatunnukset.

Aineiston muuttujien kuvaukset

Aineisto on tietosuojattu. Suojattu tieto on merkitty -1:llä. Uudet tiedot päivitetään vuosittain tammikuussa.

Lisää tietoa tilastoaineistosta Paavon kotisivulla.

Paikkatietoaineiston tarkempi kuvaus löytyy Paikkatietohakemistosta.

Karttanäkymä

Paikkatietoikkunasta julkaistu kartta, jossa on Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2022. Esimerkkikartta on teemoitettu vuoden 2019 talouksien käytettävissä olevien rahatulojen mediaanin mukaan.

 

Kartan käyttöohje

Karttatasot saat näkyviin klikkaamalla Karttatasot-painiketta.

Siirrä kartta haluamaasi kohtaan raahaamalla karttaa.

Lähennä ja loitonna halutulle mittakaavatasolle joko askel kerrallaan painamalla (+) ja (-) -painikkeita tai hiiren keskinappia pyörittämällä.

Kohteiden lisätietoja saat klikkaamalla kohdetta kartalla.

Päivitä kartta aiempaan näkymään klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta ja Lataa uudelleen -toimintoa.

Rajapintapalveluiden osoitteet

Näillä osoitteilla saat rajapintapalvelut käyttöösi paikkatieto-ohjelmassa.

Kansalliset aineistot  

  • WMS-palvelut: https://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wms             
  • WFS-palvelut: https://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wfs