Praktikmöjligheter

För många universitets- eller yrkeshögskolestuderande blir praktikperioden inkörsporten till en arbetskarriär vid Statistikcentralen.

Att ansöka om praktikplatser

Platser som kan sökas meddelas 10.1.2022. Det finns ett mångsidigt utbud av uppgifter för universitets- eller yrkeshögskolestuderande inom olika områden. 

Samarbete beträffande lärdomsprov

Årligen gör många av Statistikcentralens praktikanter sitt lärdomsprov i samband med praktikperioden. Du kan föreslå ett ämne för lärdomsprovet.

Mera information

Studiehandledaren eller kontaktpersonen för arbetspraktik ger mera information om praktikpraxisen vid din läroanstalt.

Våra rekryteringsexperter ger mera information om praktikmöjligheter och lärdomsprov rekrytointi@stat.fi.

Mera information om arbets- och karriärmöjligheter hos staten finns i tjänsten valtiolle.fi.

Senast uppdaterad 21.2.2022