Statistikcentralen som arbetsgivare

Statistikcentralen är en mångsidig producent av samhällelig information och en aktiv medlem i det internationella statistiska samfundet.

Vår uppgift är att slå samman uppgifter till statistik och informationstjänster för att tillgodose medborgarnas, den offentliga förvaltningens och forskningsverksamhetens behov. För att detta ska vara möjligt behövs det mångsidiga och kunniga anställda.

En karriär som statistikexpert

Statistikcentralen erbjuder sina anställda möjligheter till utveckling. Det är viktigt för oss att våra anställda har ett motiverande arbete och mår bra. På så sätt blir också Statistikcentralens verksamhet framgångsrik.

Statistikcentralen skapar förutsättningar för de anställda att utvecklas genom att erbjuda verktyg och stöd. Vi utvecklar karriärvägar och utbildar våra chefer att leda sin arbetsgemenskap. Den egna aktiviteten är viktig för den anställda vid utveckling av kompetensen.

Vår målsättning är att öka personalens rörlighet internt. Genom byte av uppgifter öppnas nya möjligheter för våra anställda att utveckla sin expertis och göra den mer mångsidig.

Läs mer om karriärvägarna vid Statistikcentralen