Tiedon laadun yhteistyöverkosto

Verkoston tarkoitus

Tiedon laadun yhteistyöverkosto kokoaa yhteen tiedon laadun kanssa työskenteleviä tahoja, jakaa ja lisää osaamista sekä yhdessä kehittää tiedon laatua ja sen kuvaamista.

Tavoitteena on luoda aktiivinen verkosto, jossa jokainen osallistuja pääsee keskustelemaan tiedon laatuun liittyvistä kysymyksistä muiden aiheen parissa työskentelevien kanssa. Yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on osaamisen ja muiden kyvykkyyksien kehittäminen yhdessä.

Tarkoituksena on tukea organisaatioita tietovarantojensa laadun tunnistamisessa ja kuvaamisessa sekä jakaa parhaita käytäntöjä tästä. Tietovarantojemme laadun laaja tunnistaminen ja kuvaaminen antaa mahdollisuudet kehittää niiden laatua tehokkaasti.

Yhteistyöverkoston työskentely kohdentuu Tiedon laatukehikko -hankkeessa kehitettyyn tiedon laatukehikkoon, sen sisältämiin laatukriteereihin ja mittareihin sekä näiden käyttöönottoon.

Liity mukaan verkostoon

Tiedon laadun yhteistyöverkoston tarkoitus on koota yhteen tiedon laadun kanssa työskentelevät tahot, jakaa ja lisätä osaamista sekä kehittää tiedon laatua ja sen kuvaamista.

Tiedon laadun yhteistyöverkosto lähti liikkeelle keväällä 2022 kokeilevasti. Yhteistyöverkostoon on liittynyt yli sata jäsentä, joista suurimpina valtion hallinnon organisaatiot ja kuntasektori, mutta ilahduttavasti osallistujia on myös muualta, kuten oppilaitoksista ja yrityksistä. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa vuonna 2023 verkostovierailun ja virtuaalisten teematapaamisten muodossa.

Tiedon laadun yhteistyöverkosto on avoin kaikille julkishallinnon tiedon laadun kehittämisestä kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan tiedon laadun yhteistyöverkostoon! Ilmoittautumalla mukaan saat tietoa verkoston tapaamisista ja toiminnasta ja pääset vaikuttamaan käsiteltäviin teemoihin. Ilmoittaudu verkostoon (Webropol).

Tulevat tapahtumat

Verkostotilaisuus: Näkökulmia tiedon laadun vaikutuksesta automatisaation, koneoppimisen ja tekoälyn käytössä

Tiistaina 23.5. klo 13:00-14:45  Teams-kokous 

Tilaisuuden kantava teema on tiedon laadun merkitys automatisoituvassa maailmassa. Tekoälyn kehitys on nopeampaa kuin koskaan ennen. Käytännössä julkishallinnon toiminnassa korostuu tekoälyn sijaan automaattiset ratkaisumenettelyt, jotka perustuvat henkilöiden määrittelemiin käsittelysääntöihin eikä tekoälyn käyttämiin todennäköisyyksiin. Verkostotilaisuudessa teemme katsauksen teemaan kehittämisen, lainsäädännön ja laadun standardoinnin näkökulmasta.

Tilaisuuden puheenvuorot:
  • Miika Malin, Oulun yliopisto: Koneoppiminen ja tekoälyn opettaminen: tiedon laadun merkitys
  • Antti Helin, Valtiovarainministeriö: Julkisen hallinnon automatisointi ja lainsäädäntö
  • Janika Tarkoma, Tilastokeskus: Katsaus tiedon laatunäkökulmiin koneoppimisessa

Vuoden 2023 verkostotapaamiset

Vuoden 2023 virtuaalisten verkostotapaamisten alustavat ajankohdat ovat seuraavat:
• verkostotapaaminen 3, torstaina 21.9. klo 13
• verkostotapaaminen 4, torstaina 23.11. klo 13.
Tarkemmat tiedot käsiteltävistä teemoista päivitetään lähempänä tälle sivulle.

Menneet tapahtumat

• 18.4.2023 – 11.5.2023 neljän tilaisuuden sarja
Tiedon laatukuvaus -piknikit
• 13.3.2023 Teema: Tietopolitiikka ja tiedonhallinta
• 1.12.2022 Teema: Katsaus vuoden 2022 verkostotyöhön ja askeleet vuoteen 2023
• 1.11.2022 Teema: Tietoaineistojen laadun kuvaus ja käytännön esimerkit
• 8.9.2022 Teema: Organisaatiotasoinen tiedon laadun hallinta ja tiedon laatukriteerien käyttöönotto – näkemyksiä ja yhteistä pohdintaa
• 2.5.2022 Teema: Yhteistyön aloittaminen, kehittäminen ja tavoitteet

Menneiden tapahtumien tiivistelmät ja materiaalit

Lisätietoja

tiedonlaatu@stat.fi

kehittämispäällikkö Janika Tarkoma, p. 029 551 3381