Tillgänglighetsutlåtande för Statistikcentralens tabelltjänster för publikationer

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Statistikcentralens tabelltjänster för publikationer. Tjänsterna finns uppräknade på sidan Webbtjänster för publikationer. De består av en webbplats och Excel-filer. Dessutom finns det i tjänsterna en del pdf-filer och länkar till publikationernas pdf-versioner.

Vi har själva utvärderat tjänstens tillgänglighet.

Tillgänglighetsutlåtandet har utarbetats 22.9.2020.

Hur tillgängliga är Statistikcentralens tabelltjänster för publikationer?

Statistikcentralens tabelltjänster för publikationer uppfyller delvis de tillgänglighetskriterier på A- och AA-nivå som lagen kräver (WCAG 2.1).

Om du behöver sådant innehåll som du på grund av bristande tillgänglighet inte kan använda, kontakta Statistikcentralens informationstjänst. E-postadressen till informationstjänsten är info@stat.fi och telefonnumret 029 551 2220.

Vilka brister i tillgängligheten finns det i Statistikcentralens tabelltjänster för publikationer?

 • Logotyper, publikationers omslagsbilder och copyright-märket som finns i tjänsten har inga textalternativ. Textalternativ saknas också i figurerna i Excel-tabellerna. Inga textalternativ har använts i pdf-filerna. (WCAG 1.1.1)
 • Tjänsternas struktur både på webbsidorna och i filerna är svåra att få grepp om på programmässig väg. Rubrikstrukturerna har använts knapphändigt och delvis felaktigt. Sökfunktionens textfält saknar etikett (label). I Excel-filerna har inte alla tabeller angetts som tabeller som kan tolkas på programmässig väg. Det finns brister i hur pdf-filernas struktur är angiven. (WCAG 1.3.1)
 • Tabellstjänsternas webbsidor har genomförts med tabelluppställning. När det gäller programläsbar ordning framgår det inte att ämnesmenyn är en navigationsmeny, vilket gör det svårare att uppfatta innehållet. (WCAG 1.3.2)
 • När det gäller graferna i filerna är färgen det enda sättet att förmedla betydelse. (WCAG 1.4.1)
 • När man ändrar textens storlek på webbsidorna försvinner en del av innehållet från synfältet. (WCAG 1.4.4)
 • Texten presenteras i form av bilder i navigationsmenyn. Dessa har dock textalternativ. Copyright-markeringen på förstasidan har genomförts som en bild. (WCAG 1.4.5)
 • Tabelltjänsternas webbsidor är inte responsiva. (WCAG 1.4.10)
 • På webbplatsen finns ingen länk som kringgår blocken (hopplänk). (WCAG 2.4.1)
 • Fokusordningen på webbsidorna går alltid igenom ämnesmenyn. Det kan vara svårt för användaren att i det egentliga avsnittet om innehållet uppfatta den tabellista som öppnas i ämnesval. (WCAG 2.4.3)
 • Tabelltjänsternas huvudsakliga innehåll finns i Excel-filerna. Även om länkarna i tabellerna annars är beskrivande, anges det inte i samband med dem att länken öppnar eller laddar ned en Excel-fil. (WCAG 2.4.4)
 • Sidornas språk har inte definierats. Många filer är trespråkiga och i dem har varje språks avsnitt inte definierats. (WCAG 1.1.1)
 • Sökfunktionens textfält har ingen etikett (label) eller något anvisningstext. (WCAG 3.3.2)
 • Det finns fel i webbplatsens kod. (WCAG 1.1.1)
 • Användaren av hjälpmedel får inte tillgång till antalet sökresultat. (WCAG 4.1.3)

För att göra tjänsten tillgänglig krävs ett helt nytt utförande. Under hösten 2020 utvecklar vi tillgängligheten för Statistikcentralens mest använda tjänster och bygger en helt ny webbplats. Tillgängligheten till publikationernas tabelltjänster förbättras i och med det. Filernas tillgänglighet korrigeras i samband med uppdateringar av filer.

Lade du märke till andra brister i tillgängligheten?

Om du märker sådana brister i tillgängligheten till Statistikcentralens tabelltjänster för publikationer som inte finns uppräknade på den här sidan, tala om dem för oss. Vi gör vårt bästa för att rätta till bristerna.

Du kan ge respons per e-post till adressen saavutettavuus@stat.fi. Om du vill ge respons per telefon, ring Statistikcentralens informationstjänst, tfn 029 551 2220.

Vi besvarar din respons så snart som möjligt eller senast inom två veckor.

För tillsynen över tillgängligheten står Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Om du märker problem med tillgängligheten till webbplatsen, ge först respons till oss som är webbplatsens webbansvariga. Du får vårt svar inom ungefär 14 dagar.

Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte alls får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.           

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Webbtjänsten Tillgänglighetskrav
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer (växel) 0295 016 000