Tilastokeskuksen PxWeb-tietokantojen saavutettavuusseloste

Tilastokeskus pyrkii takaamaan verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisen palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tilastokeskuksen PxWeb-tietokantoja.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Saavutettavuusseloste on laadittu 11.9.2020, ja sitä on päivitetty 11.10.2021.

Miten saavutettavia Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannat ovat?

Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannat täyttävät osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1).

Jos tarvitset sellaista sisältöä, jota et pysty saavutettavuuspuutteiden takia käyttämään, ota yhteyttä Tilastokeskuksen tietopalveluun. Tietopalvelun sähköpostiosoite on info@stat.fi ja puhelinnumero 029 551 2220.

Mitä saavutettavuuspuutteita Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannoissa on?

 • Tietokannan toiminta perustuu kolmeen vaiheeseen: valitse taulukko, valitse taulukosta muuttujat ja näytä taulukko. Tätä kolmivaiheisuutta kuvaa ikoneilla esitetty polku. Ikonien tekstivastineissa kerrotaan nyt joka sivulla jokaisen vaiheen kohdalla, että käyttäjä on juuri kyseisen ikonin esittämässä vaiheessa. (WCAG 1.1.1)
 • Hakutulossivulta puuttuu 1. tason otsikko. Tietokannan muodostamissa taulukoissa taulukon otsikko on otsikkosolussa, ja ruudunlukija toistaa sen jokaisen solun yhteydessä, mikä tekee taulukoiden kuuntelemisesta ruudunlukuohjelmalla raskasta. (WCAG 1.3.1)
 • Tehdyt muuttujavalinnat osoitetaan vain värin avulla. Tietokannan muodostamissa kuvioissa väri on ainoa merkitystä välittävä keino. Tietoja voi kuitenkin tarkastella taulukkomuodossa. Meneillään oleva taulukon muodostamisen vaihe esitetään vain sinisellä värillä. (WCAG 1.4.1)
 • Kontrasti taulukkoluettelon päivityspäivämäärissä ei riitä. Valintalaatikoissa muuttujavalinnat osoittavan värin kontrasti taustaan ei ole riittävä. (WCAG 1.4.3)
 • Kun pelkkää tekstiä suurentaa 200 prosenttiin, osa teksteistä häviää näkyvistä tai tekstit menevät päällekkäin. (WCAG 1.4.4)
 • Mobiilinäkymässä sivun alkuosassa tekstit menevät päällekkäin. (WCAG 1.4.10)
 • Fokusvärin kontrasti taustan kanssa ei ole riittävä. Tilastokuvioissa, joissa värilliset alueet ovat kiinni toisissaan, vierekkäisten värien kontrasti ei riitä. (WCAG 1.4.11)
 • Sivuotsikot (titlet) kertovat jonkin verran avoinna olevasta sivusta, mutta eri sivuilla saattaa olla sama sivuotsikko, eikä käyttäjä voi tietää sivuotsikosta, mitä PxWeb-tietokantaa hän käyttää. (WCAG 2.4.2)
 • Kielivalintojen kieltä ei ole määritelty. (WCAG 3.1.2)
 • Muutamissa kohdissa sivu ladataan uudelleen ilman varoitusta, silloin kun käyttäjä muuttaa sivulla jotakin arvoa. Näin tapahtuu seuraavissa kohdissa:
  • Kun käyttäjä avaa tietokannan päänäkymässä (puunäkymä) valikon kohtia.
  • Kun käyttäjä klikkaa muuttujia taulukon muuttujien valintasivulla ryhmittelypudotusvalikosta, esimerkiksi vaihtaa alueryhmittelyä kunnista maakunniksi.
  • Kun käyttäjä muuttaa taulukon esittämissivulla tietojen esittämismuotoa esimerkiksi taulukosta kuvioksi.  (WCAG 3.2.2)
 • Hakutoiminto on koko tietokannan tasolla nimeltään ”Haku” mutta muuttujien valintasivulla ”Etsi”. (WCAG 3.2.4)
 • Taulukon valintasivulla joissakin laatikoissa on pudotusvalikoita, joista voi vaihtaa muuttujien ryhmittelyä. Näissä pudotusvalikoissa nimilappua muistuttava teksti on teknisesti yksi valikon vaihtoehdoista eikä pudotusvalikolla ole varsinaista nimilappua lainkaan. (WCAG 3.3.2)
 • Tietokannan koodissa on virheitä. (WCAG 4.1.1)
 • Kaikista tietokannan toimintojen tilasta ei välity tietoa ruudunlukuohjelmalle. Tietokannan päänäkymässä on avautuva ja sulkeutuva lista, mutta kohtien avautumisesta tai sulkeutumisesta ei välity tietoa. Taulukon muodostamisen kolmesta vaiheesta ei välity tietoa, mikä vaihe on aktiivinen. Taulukon esityssivulla olevasta valikosta puuttuu valikon kohtien avautumisesta kertovia viestejä tai ne ovat virheellisiä. Viestit tulevat esiin muutaman painalluksen jälkeen. Taulukon valintasivulla valintalaatikoissa olevan hakutoiminnon hakupainike on toteutettu linkkinä. Se voi olla hämmentävää käyttäjälle. (WCAG 4.1.2)

PxWeb-järjestelmää kehitetään pohjoismaisten tilastovirastojen yhteistyönä. Osan puutteista korjaamme Tilastokeskuksessa vuoden 2021 loppuun mennessä, ja osa puutteista korjaantuu seuraavan versiopäivityksen yhteydessä. Tietokantojen saavutettavuutta kehitetään edelleen.

Huomasitko muita saavutettavuuspuutteita?

Jos huomaat sellaisia puutteita Tilastokeskuksen PxWeb-tietokantojen saavutettavuudessa, joita ei ole listattu tällä sivulla, kerro puutteista meille. Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Voit antaa palautetta palautelomakkeellamme tai sähköpostitse osoitteeseen
saavutettavuus@stat.fi. Jos haluat antaa palautetta puhelimitse, soita Tilastokeskuksen tietopalveluun, p. 029 551 2220.

Vastaamme palautteeseesi mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Saavutettavuuden valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000