Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa

Prosentteina äänioikeutetuista, vuosina 1975–2015 pois lukien ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset

Ensimmäisissä eduskuntavaaleissa vuonna 1907 äänioikeutetuista äänesti 70,7 prosenttia. Sotien jälkeen vuonna 1945 äänestysvilkkaus saavutti uuden ennätyksen, 74,9 prosenttia. Vuonna 1962 äänestäneiden prosenttiosuus on ollut kautta aikojen suurin, 85,1 prosenttia. Sen jälkeen äänestysaktiivisuus on laskenut, ja vuoden 2019 eduskuntavaaleissa se oli 72,1 prosenttia.

Lisätietoja vaalitilastoista