Bruttokansantuotteen vuotuiset muutokset

1800-luvun jälkipuoliskolla Suomen talouden kasvuvauhti oli melko vaatimatonta ja talouden kehitys epävakaata. Kasvu nopeutui vähitellen ja saavutti huippunsa toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. 1970-luvun loppupuolelta lähtien talouskasvu hidastui. 1990-luvun lama oli rauhanajan lamakausista vakavin: bruttokansantuotteen määrä pieneni vuosina 1990-1993 yli 11 prosenttia.

1800-luvun jälkipuoliskolla Suomen talouden kasvuvauhti oli melko vaatimatonta ja talouden kehitys epävakaata. Kasvu nopeutui vähitellen ja saavutti huippunsa toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. 1970-luvun loppupuolelta lähtien talouskasvu hidastui. 1990-luvun lama oli rauhanajan lamakausista vakavin: bruttokansantuotteen määrä pieneni vuosina 1990-1993 yli 11 prosenttia. Vuonna 2018 bruttokansantuote kasvoi 1,6 prosenttia edellisvuodesta.

Lisätietoja kansantalouden tilinpidon tilastosta