Organisaatio

Tilastokeskuksen organisaatio on uudistunut 1.9.2020. Tilastokeskuksen toimintaa ja taloutta johtaa pääjohtaja. Toiminta on järjestetty neljään palvelualueeseen.

Pääjohtaja
Marjo Bruun

Palvelualueet
•    Tieto- ja tilastopalvelut: ylijohtaja Johanna Laiho-Kauranne
•    Kehittäminen ja digitalisaatio: ylijohtaja Mikko Lindholm
•    Kumppani- ja ekosysteemisuhteet: ylijohtaja Ville Vertanen
•    Mahdollistajapalvelut: ylijohtaja Pasi Henriksson

Tilastokeskuksen johdon yhteystiedot

Tilastokeskuksen organisaatio jakautuu neljään palvelualueeseen, jotka ovat tieto- ja tilastopalvelut, kumppani- ja ekosysteemisuhteet, mahdollistajapalvelut sekä kehittäminen ja digitalisaatio. Tieto- ja tilastopalvelut -palvelualueeseen kuuluvat taloustilastot-, yhteiskuntatilastot- ja tietovarannot-osastot sekä koordinaatio ja menetelmät -ryhmä. Kehittäminen- ja digitalisaatio -palvelualueeseen kuuluvat kehityspalvelut- ja teknologiapalvelut-osastot sekä digitalisaatiopalvelut-ryhmä. Kumppani- ja ekosysteemisuhteet -palvelualueeseen kuuluu kolme ryhmää: tutkijapalvelut, asiakkuudet ja tietopalvelu sekä viestintä ja verkostot. Mahdollistajapalveluihin kuuluu neljä ryhmää: haastattelutiedonkeruut, tietotyön tuki, talous ja suunnittelu sekä henkilöstö ja laki.

Tilastokeskuksen organisaatiokaavio tekstimuodossa

Tilastotoimen ja Tilastokeskuksen kehittämistä tukee kaksi neuvottelukuntaa: Tilastokeskuksen neuvottelukunta ja SVT-neuvottelukunta.