Voimavarat

Tilastokeskuksen toiminta rahoitetaan valtion budjetista, maksullisella palvelutoiminnalla sekä muilta valtion viranomaisilta ja EU:lta saatavalla rahoituksella. Vuonna 2021 rahoituksesta 75 prosenttia tuli toimintamenomäärärahana eli valtion budjetista. Maksullisen palvelutoiminnan tulojen osuus oli 12 prosenttia ja ulkopuolisen rahoituksen osuus 5 prosenttia. 8 prosenttia rahoituksesta siirtyi edelliseltä vuodelta.

Tilastokeskuksen palveluksessa työskenteli vuoden 2021 lopussa 822 henkilöä. Henkilötyövuosien määrä oli 747, joista tiedonkeruussa toimi haastattelijoita 102 henkilötyövuoden edestä. Henkilöstöstä 61 prosenttia oli naisia. Noin 70 prosenttia henkilöstöstä oli suorittanut vähintään alemman korkea-asteen tutkinnon.

Tilastokeskuksen tunnuslukuja 2019–2021

  2019
milj. euroa
2020
milj. euroa
2021
milj. euroa
RAHOITUS 66,8 64,9 68,3
Toimintamenomääräraha 48,8 48,7 51,1
Edellisvuosilta siirtyneet määrärahat 7,2 6,0 5,7
Maksullisen toiminnan tuotot 8,3 7,3 8,5
Ulkopuolinen rahoitus 2,5 2,9 3,1
MENOT 60,8 58,8 61,3
Siirto seuraavalle vuodelle 6,0 5,7 6,6

 

  2019 2020 2021
Tilastojulkistukset, kpl 545 604 624
Julkaisujen levikki, kpl 1 700 4 300 4 000
Henkilöstö, henkilötyövuosia 755 727 747