Toimialaluokitus uudistuu

Tilastokeskus on käynnistänyt syyskuussa 2021 hankkeen uudistamaan TOL 2008 -toimialaluokitusta. Tavoitteena on tuottaa uusi kansallinen toimialaluokitus vuoden 2023 loppuun mennessä. Tilastoissa ja kansallisissa järjestelmissä uusi toimialaluokitus otetaan käyttöön vaiheittain vuodesta 2025 alkaen.

Tutustu uuden toimialaluokituksen luonnokseen. Voit tehdä ehdotuksia uuden toimialaluokituksen 5-numeroluokkiin ja kommentoida luokkia lomakkeella.

Hankkeen tavoitteet

Tilastoinnissa toimialaluokitus on keskeinen: sitä käytetään yritys- ja taloustilastojen tiedonkeruissa, ja tilastojen tiedot julkaistaan toimialaluokittain. Toimialaluokitus mahdollistaa myös yritys- ja taloustietojen maittaisen vertailun kansainvälisesti.

Toimialaluokitusta hyödynnetään lisäksi monissa kansallisissa järjestelmissä kuten verotukseen ja vakuutuksiin liittyvissä järjestelmissä sekä esimerkiksi lainsäädännössä.

Toimialaluokitus on talouden ja yhteiskunnan kuvaamisen työkalu, jonka tulisi säilyttää tarkkuutensa yli ajan. Suomen nykyinen toimialaluokitus on otettu käyttöön vuonna 2008. Toimialaluokitusta uudistetaan, jotta siinä voidaan huomioida taloudessa tapahtuneet muutokset kuten esimerkiksi teknologian muuttuminen, uudenlaisen taloudellisen toiminnan syntyminen sekä yritysten globalisaatiokehitys.  

Suomen kansallinen toimialaluokitus TOL 2008 on johdettu Euroopan NACE-toimialaluokituksesta. NACE-luokituksesta annetaan aina EU-asetus, joka sitoo Tilastokeskusta kansallisena tilastoviranomaisena ja EU-tiedontuottajana käyttämään yhteistä luokitusta. Euroopan NACE-toimialaluokitus on puolestaan johdettu YK:n ISIC-toimialaluokituksesta. Jotta kansallinen ja kansainväliset luokitukset olisivat vertailukelpoisia, täytyy uudistukset tehdä samanaikaisesti YK:ssa, Euroopassa ja Suomessa.

Infograafin sisältö saatavilla tekstimuodossa.

Infograafin sisältö tekstimuodossa

Lisätietoja:
projektipäällikkö Mirva Mansikkamäki, yliaktuaari Mari Rantanen, sähköposti: etunimi.sukunimi@stat.fi
toimialaluokitus@stat.fi