Utvecklingsprojekt och -program

Statistikcentralen har flera utvecklingsprojekt med vilka man bl.a. försöker upprätthålla kvaliteten på statistiken samt förbättra resultaten och processerna. Många projekt ingår i mer omfattande utvecklingsprogram.

Utvecklingsprogram

Syftet med utvecklingsprogrammen är att koordinera utvecklingsprojekt som hör till samma ämnes- eller temahelhet, identifiera och bedöma utvecklingsbehov samt utveckla och sprida kunnandet såväl gällande internationella rekommendationer och standarder som inhemska lösningar. Utvecklingsprogrammen kan vara förknippade med t.ex. ämnesområden inom statistik, statistiska metoder eller utveckling av program som används vid statistikproduktionen.

Utvecklingsprojekt

Näringsgrensindelningen revideras

Projektet Kvalitetsram för information ökar användningen av uppgifter