Yhteistyöryhmät

Kansallisen tilastotoimen virallisen yhteistyön lisäksi toimimme monissa vapaamuotoisissa verkoistoissa.

Tilastojen ja paikkatiedon integrointiverkosto

Tilastojen ja paikkatiedon integrointiverkosto on keväällä 2021 perustettu Tilastokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen yhteistyöryhmä ja keskustelufoorumi kaikille tiedon yhdistelyn arjen ongelmista ja ratkaisuista kiinnostuneille. Verkoston ensimmäisiä tavoitteita ovat aluejakojen, karttavisualisointien ja tiedon yhteentoimivuuden edistäminen.

Verkostolla on koordinointiryhmä, joka suunnittelee ja valmistelee verkoston toimintaa ja tapahtumia.  Koordinointiryhmän jäseniä ovat 

  • Panu Muhli, Maanmittauslaitos
  • Rina Tammisto, Tilastokeskus
  • Pasi Piela, Tilastokeskus
  • Tesmi Laakso, Tilastokeskus
  • Timo Aarnio, Maanmittauslaitos
  • Tapio Kytö, Tilastokeskus 

Verkosto yhdistää noin parikymmentä julkishallinnon ja tutkimusmaailman tiedon tuottaja- ja hyödyntäjäorganisaatiota. Uudet jäsenet ovat tervetulleita toimintaan, myös kuntakentältä ja yritysmaailmasta!