Energi

Publikationer

meddelande | Konsumentprisindex 2024, januari
översikt | Konsumentprisindex 2024, årlig översyn
meddelande | Stenkolsförbrukning 2023, 4:e kvartalet
meddelande | Harmoniserat konsumentprisindex 2024, januari, preliminär
meddelande | Konsumentprisindex 2024, januari, medelpriser på flytande bränslen
meddelande | Energianskaffning och -förbrukning 2023, 3:e kvartalet, import och export av energi