Miljö och natur

Nyckeltal

Hushållers växthusgasar

5 801 878ton CO2-ekv.
2020
Lufträkenskaper
Uppdaterad: 2022-09-29

Publikationer