Ändringar i tabeller i databaser av bostadsaktiebolagens ekonomi

Dag av ändringen: 16.6.2022

Ändring: Följande tabeller: 118x, 119c ja 119d överföras till arkivdatabasen

Dessa överföras till följande nya tabeller:

tabell 13jw ersätter tabell 118x
⁠tabell 13jx ersätter tabell 119c
⁠tabell 13jy ersätter tabell 119d

Antal bostadsaktiebolag publiceras i nya tabellen 13dj.

Nya tabeller har översättningar på svenska och engelska. Som nya uppgiften publiceras skötselkostnader utan reparationskostnader i tabeller 13jw och 13jx. Fr.o.m statistikåret 2021 finns det flera resultaträkningsposter i tabellen 13jx än tidigare.

Mera information