Teknisk störning i publiceringen morgonen den 15 juni 2022

Ändringsdatum:

Onsdagen den 15 juni 2022 försenades de statistiska offentliggörandena på grund av en teknisk störning. Offentliggörandena kunde publiceras kl. 9.04.