Databastabellen 12m1 Vagnaxelkilometer, som hör till Järnvägsstatistiken har korrigerats

I de uppgifter om år 2021 som publicerades 25.8.2022 inom ramen för järnvägsstatistik, fanns ett fel som gäller vagnaxelkilometer för elmotorvagnar 2021. Databastabellen 12m1 Vagnaxelkilometer har korrigerats 25.8.2022.

Mera information

Sami Lahtinen
överaktuarie
029 551 3207
Ville Keränen
överaktuarie
029 551 3609