Uppgifterna i statistiken värdepappersföretag publiceras framöver som en del av struktur- och bokslutsstatistiken över företag

Uppgifterna i statistiken värdepappersföretag publiceras fr.o.m. hösten 2022 som en del av struktur- och bokslutsstatistiken över företag. Publiceringen av statistiken värdepappersföretag upphör. Statistikens sista publicering var 16.12.2021.

Mera information

Milka Suomalainen
överaktuarie
029 551 3621