Ett fel uppstod vid beräkningen i augusti av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Ett fel i beräkningen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter har korrigerats

Korrigeringen gäller figuren Finlands inflationsmätare, augusti 2022 och den därtill hörande texten samt databastabellerna 11xh och 11xj.

Till följd av korrigeringen är årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 2015 = 100 7,76 % (7,74 %) och när det gäller 02 alkoholdrycker, tobak är årsförändringen 1,23 % (1,01 %).