Databastabellerna över de offentliga samfundens arbetsställen har avbrott i tidsserien fr.o.m. statistikåret 2021

Databastabellerna 11g5, 11ge och 11gh beskriver de offentliga samfundens arbetsställen och i dem finns ett avbrott i tidsserien fr.o.m. statistikåret 2021. Datainsamlingen om de offentliga samfundens arbetsställen har reviderats och samtidigt har arbetsställestrukturerna setts över. Därför finns det ett avbrott i tidsserien mellan statistikåren 2020 och 2021 i de tidsserier som publiceras.

Den mest betydande följden av förändringen är en ökning i antalet arbetsställen inom hotell- och restaurangverksamhet (TOL I) i kommunerna.

Mera information

Mira Kuussaari
överaktuarie
029 551 3538