Statistiken över ämnesval publicerar nya databastabeller.

Statistiken över ämnesval publicerar nya databastabeller.

12ad Främmande språk som studerande på andra stadiet valt, 2020-2021

139d Antal främmande språk som studerande på andra stadiet valt, 2020-2021

139p Andel av antalet främmande språk som studerande på andra stadiet valt, 2020-2021