Tidsserien för materialflödesräkenskaperna har korrigerats i fråga om statistikåren 2010–2016

Tidsserien för materialflödesräkenskaperna har granskats och korrigerats i fråga om statistikåren 2010–2016, på grund av metodutveckling och reviderade uppgiftskällor. Ändringen gäller mängden sand och grus.

Mera information

Heidi Pirtonen
överaktuarie
029 551 3093
Tuomas Kaariaho
överaktuarie
029 551 3007