En del av figurerna blev synliga med fördröjning 14.4.2023

Statistik: omsättningsindex för industrin

Korrigeringsdatum: 14.4.2023 (kl. 9.15)

Beskrivning av korrigeringen

På grund av en teknisk störning syntes figurerna i meddelandetexten om omsättningsindexet för industrin i februari 2023 inte genast vid publiceringen. Figurerna blev synliga ungefär kl. 9.15.