Företagsenhet har införats i statistiken över forskning och utveckling

Statistik: forskning och utveckling

Ändringsdatum: 27.10.2023

Information om ändringen

Forsknings- och utvecklingsföretagens FoU-statistik publiceras enligt företagsenheter fr.o.m. år 2022. Ett företag är enligt Statistikcentralens definition en enhet som har självständigt beslutsfattande och som producerar varor och/eller tjänster för försäljning på marknaden. Ett företag kan bestå av en eller flera juridiska enheter. Dessutom innehåller statistiken fortfarande vissa enheter på koncernnivå. På grund av ändringens ringa inverkan orsakar den inget avbrott i tidsserien. Ändringen gäller bara företagssektorn. Tidigare användes enheterna juridisk enhet och koncern.


Mera information

Heidi Pirkola
överaktuarie
029 551 3246
Ari Leppälahti
utvecklingschef
029 551 3237