Yrkesklassificeringen 2010


 •  
  • Yrkesklassificeringen 2010
  • Yrkesklassificeringen används för att göra upp statistik om befolkningens yrkesstruktur och löner. Användningen av samma yrkesklassificering i olika statistiska uppgifter, undersökningar och register möjliggör produceringen av jämförbar statistik om yrkesstrukturen vid olika tidpunkter och i olika områden.

   Yrkesklassificeringen används även i yrkesvägledningen och i arbetsförmedlingen samt i arbetslivsundersökningar, utbildningsplaner och hälsoundersökningar. Yrkesklassificeringen är dessutom ett hjälpmedel i klassificeringen av befolkningen enligt socioekonomisk ställning.

  • Yrkesklassificeringen 2010 består av fem hierarkiska nivåer:
   Huvudklassnivån med tio klasser som anges med en ensiffrig kod.
   En tvåsiffrig nivå med 43 klasser som anges med en tvåsiffrig kod.
   En tresiffrig nivå med 130 klasser som anges med en tresiffrig kod.
   En fyrsiffrig nivå med 436 klasser som anges med en fyrsiffrig kod.
   En nationell femsiffrig nivå med 103 klasser som alla ska anges med en femsiffrig kod.

   Yrkesklassificeringen 2010 innehåller även sådana klasser i ISCO-08 som inte används i Finland (t.ex. 1113 Stam- och byhövdingar). De tomma klasserna innehåller en nationell klassificering för att undvika hål i strukturen.

   Yrkesklassificeringen 2010 följer ISCO-08 strukturen ända ner på fyrsiffrig nivå med undantag av några avvikelser. Klassificeringens femsiffriga nivå är ett nationellt tillägg som skapats utifrån de nationella klassificeringsbehoven.

   Mer information om Yrkesklassificeringens klassificeringskriterier, definitioner och klassificeringsregler finns i inledningen till publikationen Yrkesklassificering 2010.

  • Ändringar den 1 januari 2018.

   Två ändringar i klassernas engelskspråkiga namn:
   Klass 23411 Primary education teaching professionals ändrades till "Class teachers in primary education" och klass 23412 Primary education teaching professionals blev "Subject teachers in primary education".

   ISCO-88 hade 10 huvudklasser och 28 klasser på tvåsiffrig nivå. Den förnyade ISCO-08 har 10 huvudklasser och 43 klasser på tvåsiffrig nivå.

   Klassificeringens struktur förblev till stor del oförändrad även om det skedde många förflyttningar av klasser eller delar av dem i ISCO-08. Inom vissa yrkessektorer finns det ett stort antal ändringar på de två- och tresiffriga nivåerna. Dessa är hälsovårdsyrken, chefsyrken, jord- och skogsbrukets samt fiskeindustrins yrken, IT-yrken samt yrken inom kontors- och tjänstesektorn. Sammanlagt har 46 nya klasser på fyrsiffrig nivå skapats.

   I den nationella Yrkesklassificeringen 2010 har huvudklassen X Okänd lagts till. Klassen används då uppgifter om personens yrke saknas.

   Alla ändringar i Yrkesklassificeringen 2010 finns i klassificeringsnycklarna för den gamla och nya yrkesklassificeringen.

  • Den nationella Yrkesklassificeringen 2010 baserar sig på yrkesindelningen ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations) som skapats av internationella arbetsorganisationen (ILO) som fastställts av FN.

   Enligt rekommendationen (2009/824/EG) om användningen av europeiska kommissionens internationella yrkesindelning (ISCO-08) ska ISCO användas i lönestrukturstatistiken för 2010 och från och med referensår 2011 i all statistik som beskriver yrken.

   För klassificeringen ISCO-08 har ingen separat, preciserad COM-version avsedd för EU-länderna gjorts upp så som fallet var med ISCO-88.

Alternativ utsikt