Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)


  •  
    • Ammattiluokitus Tulorekisteriä varten
    • Yrkesgrupp enligt Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10) ska anges i anmälan av löneuppgifter i inkomstregistret, om inkomsttagaren är försäkrad för olycksfall i arbetet. Användarna av uppgifterna i inkomstregistret använder yrkesklassificeringsuppgifter också i sina egna processer.

    • Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10) baserar sig på den nationella Yrkesklassificering 2010.
      Alla yrkesgrupper i klassificeringen har förts in i koduppsättningen på 5-siffernivå. I klassificeringen har man valt den mest detaljerade nivån för varje yrkeskod och vid behov lagt in en nolla på slutet för att koden ska få en längd på fulla 5 tecken. TK10-klassificeringen skiljer sig från Yrkesklassificeringen 2010 på så sätt att man har tagit bort klassen ”Okänd” samt alla yrkesklasser som inte används i Finland.

Koderna

Alternativ utsikt