Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)


 •  
  • Yrkesklassificering för Inkomstregistret.
  • Yrkesgrupp enligt Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10) ska anges i anmälan av löneuppgifter i inkomstregistret, om inkomsttagaren är försäkrad för olycksfall i arbetet. Användarna av uppgifterna i inkomstregistret använder yrkesklassificeringsuppgifter också i sina egna processer.

   Alla förfrågningar om vilken yrkesklass som ska användas i inkomstregistret riktas till betalarens eget arbetsolycksfallsförsäkringsbolag.

   Hjälp med att fastställa TK10-yrkesklassen för olika yrken:
   I Statistikcentralens tjänst Luokituseksperttikan du söka yrkeskoder enligt Yrkesklassificeringen 2010 för yrkesbenämningar. (Anvisning: Välj Yrkesklassificering 2010 i listan). Tjänsten kan användas som hjälp också för att söka TK10-koden. Då gäller det att komma ihåg att vid behov lägga in en nolla efter yrkeskoden. Handboken för Yrkesklassificeringen 2010 finns i tjänsten doria.fi.

  • Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10) baserar sig på den nationella Yrkesklassificering 2010.
   Alla yrkesgrupper i klassificeringen har förts in i kodförteckningen på 5-siffernivå. I klassificeringen har man valt den mest detaljerade nivån för varje yrkeskod och vid behov lagt in nollor på slutet för att koden ska få en längd på fulla 5 tecken. TK10-klassificeringen skiljer sig från Yrkesklassificeringen 2010 på så sätt att man har tagit bort klassen ”Okänd” samt alla yrkesklasser som inte används i Finland.

   Anvisning för klassificering av chefer och företagare:
   Företagare och verkställande direktörer
   I företag med färre än 5 anställda förs ägare och verkställande direktörer till den yrkesklass som arbetsuppgifterna har anknytning till (t.ex. frisör, blomsterhandlare, taxichaufför osv.) eftersom ledning av företaget inte kan vara någons huvudsakliga uppgift.

   I företag med 5–49 anställda förs verkställande direktörerna till klassen 12, 13 eller 14. Till exempel verkställande direktören i ett företag i byggbranschen med 5 eller fler anställda, men färre än 50, förs till klassen 1323 Produktionschefer inom byggverksamhet.

   I företag med 50 anställda eller fler förs verkställande direktörerna till klassen 1120 Verkställande direktörer och verkchefer.

   Övriga chefsbenämningar
   Yrkesbenämningarna Övriga chefer (exkl. arbetsledare och verkställande direktörer) som har helhetsansvar för organisationsenhetens funktioner, förs huvudsakligen till huvudklassen 1 Chefer. T.ex. försäljningsdirektören till klassen 1221, sjukhusdirektören till klassen 1342 och tekniska chefen till klassen 1223.

   Arbetsledare
   I huvudsak förs föreståndarsyrken till samma yrkesklass som arbetstagare som får handledning, med undantag av arbetsledare inom vissa branscher.

  • 18.4.2019
   Korrigering av det finska namnet på klassen 81830 Pakkaus-, pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat. "Etiköintikoneiden" ändrats till formen etiketöintikoneiden hoitajat.

Alternativ utsikt