Coicop


 •  
  • Ändamålsklassificering av individuell konsumtionen (COICOP). Den här klassifikation är en tvärsnitt från år 2019.
  • Klassificering för konsumentprisindex (2019)

  • Innehåller hela eCOICOP-klassifikation. Nivåer 6 och 7 är för nationella användning.

  • Klassifikationen är en tvärsnitt från år 2019.

  • Innehåller exaktare nivåer för nationella använding: 6 och 7.

  • Klassifikation grundar sig på internationella rekommendationer: eCoicop 2016 från EU och Coicop från FN.

Alternativ utsikt