Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)


  •  
    • Kuvaus puuttuu
    • CPA (European Classification of Products by Activity) är avsedd att användas i statistik om produktion, konsumtion, utrikeshandel och trafik inom Europeiska unionens område. En förordning som förbinder EU:s medlemsländer har givits om klassifikationen (Kommissionens förordning (EC) Nr 451/2008, 23.4.2008).

Koderna

Alternativ utsikt