Mer information om klassifikationer och öppna klassifikation api

Det öppna klassifikation api innehåller statistik publicerad av Statistikcentralen med metadata och betygsnycklar.

Klassificeringsdatamodellen är baserad på den internationella GSIM-standarden (Generic Statistical Information Model) som används av många statistiska organ över hela världen.

Luokitustietomalli

Klassifikation service


classificationSeries

Tjänsten listar en serie klassificeringar eller en uppsättning metadata (till exempel City Ratings). Varje klassificering faller i en uppsättning klassificeringar. En serie klassificeringar kan innehålla flera klassificeringar.

classificationSeries

classifications

Tjänsten listar alla metadata för en klassificering (t.ex. Stad 2018) eller metadata för kategorin inom klassificeringen.

classifications

correspondenceTables

Tjänsten listar alla klassificeringstangenterna, metadata för en klassificeringsnyckel (t.ex. City 2018 - Province 2018) eller motsvarande kategorier.

correspondenceTables