Nationell Utbildningsnivå 2016


  •  
    • Nationell Utbildningsnivå 2016
    • Den nationella utbildningsklassificeringen 2016 är i första hand en klassificering avsedd för nationell statistikrapportering. Utbildningsklassificeringen används bl.a. för att klassificera den utbildning som befolkningen, arbetskraften och personalen m.m. personalgrupper och enskilda individer fått samt för att klassificera läroinrättningarnas utbildningsverksamhet.

      Våren 2016 kom Statistikcentralen och undervisningsförvaltningen överens om att ta i bruk en nationell utbildningsklassificering. Klassificeringen tas i bruk senast i den nationella statistikrapporteringen för statistikåret 2016.

    • Den nationella utbildningsklassificeringen 2016 baserar sig på Unescos klassificering International Standard Classification of Education 2011 (ISCED 2011).

Alternativ utsikt