Brottsbenämningar 2018


  •  
    • Sexsiffriga brottsnomenklaturen 2018
    • Den sexsiffriga brottsnomenklaturen används i statistik åtalade, dömda och straff. Brottsnomenklaturen har utarbetats vid Statistikcentralen, där den också upprätthålls.

Alternativ utsikt