Sjukvårdsdistrikten 2020


 •  
  • Sjukvårdsdistrikten 2020
  • Landet är uppdelat i sjukvårdsdistrikt för ordnande av specialiserad sjukvård. Kommunen ska höra till något sjukvårdsdistrikts samkommun för att ordna specialiserad sjukvård.

  • 1.1.1991 Centralsjukhus- och sjukvårdsdistrikten ändrades till sjukvårdsdistrik. Sjukvårdsdistriktets område utgörs av de kommuner som hör till sjukvårdsdistriktets samkommun.

   Den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av specialiserad sjukvård ankommer på Social- och hälsovårdsministeriet, inom området på regionförvaltningsverket.

   Sakkunnigt ämbetsverk för den specialiserade sjukvården är Institutet för hälsa och välfärd, THL.

   Sjukvårdsdistriktets kommunalförbund ska inom sitt område se till att de specialiserade sjukvårdstjänsterna samordnas och tillsammans med hälsocentralerna planera och utveckla den specialiserade sjukvården på så sätt att folkhälsoarbetet och den specialiserade sjukvården bildar en funktionell helhet.

   Sjukvårdsdistriktet ska tillhandahålla hälsocentralerna inom sitt område de specialsjukvårdstjänster som dessa behöver och som det inte är ändamålsenligt för hälsocentralerna att producera samt ansvara för styrning av utvecklingen av och kvalitetskontrollen av hälsocentralernas laboratorie- och röntgentjänster, medicinska rehabilitering samt andra motsvarande specialtjänster.. Dessutom ska sjukvårdsdistriktets kommunalförbund sörja för områdets undersöknings-, utvecklings- och utbildningsverksamheten inom sitt uppgiftsområde.

   För ordnande av högspecialiserad sjukvård indelas landet i specialupptagningsområden utöver i sjukvårdsdistrikt. Gällande specialupptagningsområdena bestämmer statsrådet att det till varje område hör ett sådant sjukvårdsdistrikt som har ett universitet som tillhandahåller läkarutbildning.

  • Inga ändringar 1.1.2020

   Förändringar 1.1.2019

   Det engelska namnet på tre sjukvårdsdistrikt har ändrats:

   Etelä-Savo Hospital District > South Savo Hospital District
   Pohjois-Savo Hospital District > North Savo Hospital District
   Varsinais-Suomi Hospital District > Southwest Finland Hospital District

   I benämningar i alfabetisk ordning (den finskspråkiga).

   1.1.2013 numret på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ändrats från 01 -> 25. Jämsä och Kuhmoinen flyttar från Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt och blir medlemskommuner i Birkalands sjukvårdsdistrikt i början av år 2013.

   Reisjärvi flyttar från Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt och blir medlemmar i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt i början av år 2013.

   1.1.2010 Kiikoinen har flyttat från Satakunta sjukvårdsdistrikt till Birkalands sjukvårdsdistrikt.

   Obs! THL använder kod 25 om Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

   Åland har koden 00. Åland har ett eget sjukvårdsdistrikt som är inte anknutet till indelningen av sjukvårdsdistrikt som administreras av social- och hälsovårdsministeriet.

  • Klassificeringen enligt sjukvårdsdistrikt är en klassificering som utarbetats för nationella behov.

Alternativ utsikt