Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Sektorindelningen 2023

 •  
  • Sektorindelningen, standard

Klasser (89)


 • S.127 Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag ...
  • S.12701 Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag, offentliga ...
  • S.12702 Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag, nationella privata ...
  • S.12703 Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag, utlandskontrollerade ...
 • S.128-S.129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut ...
 • S.129 Pensionsinstitut ...
 • S.13 Offentliga samfund ...
 • S.14 Hushåll ...
 • S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer ...
 • S.2 Utlandet ...