code;level;classificationItemName; "'S.1'";1;"Totala ekonomin"; "'S.11'";2;"Icke-finansiella företag"; "'S.111'";3;"Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund"; "'S.11101'";5;"Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund, offentliga"; "'S.11102'";5;"Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund, nationella privata"; "'S.11103'";5;"Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund, utlandskontrollerade"; "'S.112'";3;"Bostadssamfund"; "'S.1121'";4;"Bostadsaktiebolag"; "'S.11211'";5;"Bostadsaktiebolag, offentliga"; "'S.11212'";5;"Bostadsaktiebolag, nationella privata"; "'S.11213'";5;"Bostadsaktiebolag, utlandskontrollerade"; "'S.1122'";4;"Övriga bostadssamfund"; "'S.11221'";5;"Övriga bostadssamfund, offentliga"; "'S.11222'";5;"Övriga bostadssamfund, nationella privata"; "'S.11223'";5;"Övriga bostadssamfund, utlandskontrollerade"; "'S.12'";2;"Finansiella företag och försäkringsföretag"; "'S.121-S.123'";2;"Monetära finansinstitut"; "'S.121'";3;"Centralbanken"; "'S.122'";3;"Övriga monetära finansinstitut"; "'S.1221'";4;"Inlåningsbanker"; "'S.12211'";5;"Inlåningsbanker, offentliga"; "'S.12212'";5;"Inlåningsbanker, nationella privata"; "'S.12213'";5;"Inlåningsbanker, utlandskontrollerade"; "'S.1222'";4;"Övriga kreditinstitut"; "'S.12221'";5;"Övriga kreditinstitut, offentliga"; "'S.12222'";5;"Övriga kreditinstitut, nationella privata"; "'S.12223'";5;"Övriga kreditinstitut, utlandskontrollerade"; "'S.1223'";4;"Övriga monetära finansinstitut, utom kreditinstitut"; "'S.12231'";5;"Övriga monetära finansinstitut, utom kreditinstitut, offentliga"; "'S.12232'";5;"Övriga monetära finansinstitut, utom kreditinstitut, nationella privata"; "'S.12233'";5;"Övriga monetära finansinstitut, utom kreditinstitut, utlandskontrollerade"; "'S.123'";3;"Penningmarknadsfonder"; "'S.124-S.127'";2;"Övriga finansiella företag"; "'S.124'";3;"Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder"; "'S.1241'";4;"Investeringsfonder (UCITS)"; "'S.1242'";4;"Övriga kollektiva fondföretag"; "'S.125'";3;"Övriga finansinstitut"; "'S.12501'";5;"Övriga finansinstitut, offentliga"; "'S.12502'";5;"Övriga finansinstitut, nationella privata"; "'S.12503'";5;"Övriga finansinstitut, utlandskontrollerade"; "'S.126'";3;"Finansiella serviceföretag"; "'S.12601'";5;"Finansiella serviceföretag, offentliga"; "'S.12602'";5;"Finansiella serviceföretag, nationella privata"; "'S.12603'";5;"Finansiella serviceföretag, utlandskontrollerade"; "'S.127'";3;"Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag"; "'S.12701'";5;"Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag, offentliga"; "'S.12702'";5;"Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag, nationella privata"; "'S.12703'";5;"Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag, utlandskontrollerade"; "'S.128-S.129'";2;"Försäkringsföretag och pensionsinstitut"; "'S.128'";3;"Försäkringsföretag"; "'S.12801'";5;"Försäkringsföretag, offentliga"; "'S.12802'";5;"Försäkringsföretag, nationella privata"; "'S.12803'";5;"Försäkringsföretag, utlandskontrollerade"; "'S.129'";3;"Pensionsinstitut"; "'S.13'";2;"Offentliga samfund"; "'S.1311'";4;"Staten"; "'S.13111'";5;"Statens budgetekonomi"; "'S.13119'";5;"Övriga enheter hänförliga till staten"; "'S.1312'";4;"Delstatsförvaltning (inte i bruk i Finland)"; "'S.1313'";4;"Lokalförvaltning"; "'S.13131'";5;"Lokalförvaltning exkl. välfärdsområdesförvaltning"; "'S.131311'";6;"Kommuner"; "'S.131312'";6;"Samkommuner"; "'S.131313'";6;"Ålands landskapsregering"; "'S.131319'";6;"Övriga enheter hänförliga till lokalförvaltning"; "'S.13132'";5;"Välfärdsområdesförvaltning"; "'S.131321'";6;"Välfärdsområden"; "'S.131322'";6;"Välfärdssammanslutningar"; "'S.131329'";6;"Övriga enheter hänförliga till välfärdsområdesförvaltning"; "'S.1314'";4;"Socialskyddsfonder"; "'S.13141'";5;"Arbetspensionsanstalter"; "'S.13149'";5;"Övriga socialskyddsfonder"; "'S.14'";2;"Hushåll"; "'S.141'";3;"Arbetsgivarhushåll och andra näringsidkarhushåll"; "'S.143'";3;"Anställda"; "'S.144'";3;"Mottagare av kapital- och transfereringsinkomster"; "'S.1441'";4;"Mottagare av kapitalinkomster"; "'S.1442'";4;"Mottagare av pensioner"; "'S.1443'";4;"Mottagare av andra transfereringar"; "'S.15'";2;"Hushållens icke-vinstsyftande organisationer"; "'S.2'";1;"Utlandet"; "'S.21'";2;"Europeiska unionens medlemsstater, institutioner och organ"; "'S.211'";3;"Europeiska unionens medlemsstater"; "'S.2111'";4;"Medlemsstater inom euroområdet"; "'S.2112'";4;"Medlemsstater utanför euroområdet"; "'S.212'";3;"Europeiska unionens institutioner och organ"; "'S.2121'";4;"Europeiska centralbanken (ECB)"; "'S.2122'";4;"Europeiska unionens institutioner och organ, utom ECB"; "'S.22'";2;"Länder och internationella organisationer utanför EU";