Storområdena 2020


 •  
  • Storområdena 2020
  • Syftet med de regionala indelningarna är att beskriva hur fenomenen varierar regionalt och den regionala strukturen rent allmänt. I Finlands regionala indelning bildar storområdena en regional indelning som motsvarar NUTS 2-nivån.

  • Storområden har bildats genom att slå samman landskap. I Finlands regionala indelning bildar storområdena en regional indelning som motsvarar NUTS 2-nivån.

  • Inga förändringar 1.1.2020

   1.1.2019 Det finskspråkiga namnet på storområdet Åland är endast Ahvenmaa (tid. Ahvenanmaa - Åland).

   1.1.2013 Suomenniemi (775) anslöts till S:t Michel (491) och området för den tidigare kommunen Suomenniemi flyttades från Södra Karelens storområde (2) till Norra och Östra Finlands storområde (4).

   1/1. 2012 Södra Finlands storområde (1) uppdelades på Helsingfors-Nylands (1) och Södra Finlands storområden (2). Östra Finlands storområde (3) och Norra Finlands storområde (4) har gått samman. Det nya storområdets namn är Norra och Östra Finlands storområde. Områdets kod är 4.

   Områdena i storområdesindelningen år 2012 är: 1 Helsingfors-Nyland 2 Södra Finland 3 Västra Finland 4 Norra och Östra Finland 5 Åland.

  • Fr.o.m. början av år 2012 infördes en ny indelning av storområden där det finns fem områden. Indelningen grundar sig på Europaparlamentets och Rådets förordning om NUTS-klassificeringen 1059/2003, som revideras år 2011 (Kommissionens förordning 31/2011).

Alternativ utsikt